Ivana Severa 15
HR - 42000 Varaždin
tel: ++ 385 42 40 50 60
fax: ++ 385 42 40 50 61
 
 
  Home     O nama     Proizvodi     Kontakt     Traži     Gdje se nalazimo   english
  Proizvodi  
RC4 digitalni tonfrekvencijski prijemnik-uklopni sat
RC4 IR sonda
Tečajne liste


RC4 IR sonda

RC4-IR-USB sonda je infracrveni optički međusklop za asinkronu serijsku komunikaciju između mjerne opreme i računala putem USB porta. U potpunosti zadovoljava IEC 62056-21 (nekad IEC61107) normu koja specificira dimenzije sonde, optičke karakteristike, magnetsko držanje, format podataka i brzine prijenosa.

Spaja se preko USB konektora na PC računala, a IR optičkom vezom na mjernu opremu. Optički međusklop napaja se direktno iz USB porta računala-ne treba dodatno napajanje.

Magnetsko držanje u dosjedu mjerne opreme ostvareno je permanentnim magnetima ugrađenim u sondu.
Tehničke karakteristike:

  • potpuno sukladna normi: IEC62056-21 (nekad IEC61107)
  • asinkrona veza, 300 do 57600 Bauda (bit/sec)
  • magnetsko držanje u dosjedu mjerne opreme, sukladno normi IEC61107
  • filter za potiskivanje dnevnog svijetla
  • kabel dužine 2 m sa USB konektorom


Dokumentacija
RC4-IR-USB Tehnički opis REV-C (255Kb)
zlatna kuna