Ivana Severa 15
HR - 42000 Varaždin
tel: ++ 385 42 40 50 60
fax: ++ 385 42 40 50 61
 
 
  Home     O nama     Proizvodi     Kontakt     Traži     Gdje se nalazimo   english
  Proizvodi  
RC4 digitalni tonfrekvencijski prijemnik-uklopni sat
RC4 IR sonda
Tečajne liste


RC4 digitalni tonfrekvencijski prijemnik-uklopni sat

RC4 je uređaj koji se koristi u elektrodistribucijskim sustavima za upravljanje tarifom i potrošačima na niskom naponu. RC4 može raditi kao uklopni sat i tonfrekvencijski prijemnik ili oboje istovremeno.
U sustavima bez tonfrekvencijskog upravljanja koristi se kao uklopni sat koji prema vlastitoj vremenskoj bazi i postavljenom programu rada vrši potrebno upravljanje. Program uklopnog sata izvršava se sukladno DIN43861-301 parametrima. Ugrađeni prijemnik može biti istovremeno u stanju čekanja: kada se primjeni tonfrekvencijsko upravljanje odmah počinje primati telegrame.
U elektrodistribucijama s primjenjenim tonfrekvencijskim upravljanjem koristi se kao prijemnik klasičnog ili DIN43861-301 telegrama.

Uređaj je ispitan i certificiran prema normama: EN62052-21, EN62054-11, EN62054-21 (IEC61037, IEC61038), DIN43861-2, DIN43861-301. Uz to zadovoljava sve zahtjeve za 'CE' markicu. Ima također i tipno odobrenje DZNM-a za primjenu u Hrvatskoj.
RC4 uređaj proizvodi se u nekoliko podtipova koji se razlikuju prema ugrađenim funkcijama.Dokumentacija
RC4 V1.0 DIN43861-301 Tehnički opis REV-H (490Kb)
RC4 kratki opis REV-B (214Kb)
RC4 certifikati (3733Kb)
RC4 fiksni parametri MTU sustava REV-F (123Kb)
zlatna kuna